Kommunale planer

Alle kommuner skal ha en kommuneplan. Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanen består av en

  • Samfunnsdel
  • Arealdel
  • Økonomiplan

Artikkelliste