Ledsagerbevis

Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. Ordningen vedtas og administreres i din hjemkommune, men ledsagerbeviset er gyldig i hele landet. 

Målet for tjenesten 

Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg. 

Hvem kan få ledsagerbevis

- Ledsagerbevis er beregnet på personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for bistand for å kunne delta på arrangementer. 

- Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. 

- Det må foreligge et passfoto ved ledsagerbeviset. 

- Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser.  

- Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med funksjonshemming av minst 2-3 års varighet. 

- Nedre aldersgrense for søkere er normalt 8 år. 

- Brukeren må være registrert i folkeregisteret i den kommunen hvor det søkes om ledsagerbevis. 

- I henhold til Statens råd for funksjonshemmedes retningslinjer skal ledsager fortrinnsvis være over 16 år. 

Pris for tjenesten 

Ledsagerbevis er gratis