Omsorgsbolig

Omsorgsboligen eies og drives av kommunen. Omsorgsbolig er fortrinnsvis ment å være et tilbud for eldre, dvs personer over 67 år. Omsorgsboligen har 16 leiligheter og du har nå fått leie en av dem. Hver leilighet innehar bad, soverom og kombinert stue/kjøkken. I hver omsorgsbolig er det felles areal med oppholdsrom og kjøkken.

Klikk for stort bilde

Husleie

Husleie pr 12.01.18 er på kr (se kontrakt). Husleien dekker leie av leilighet, oppvarming, strøm, brøyting (rydding av nødutganger). Se for øvrig leiekontrakten. Husleien reguleres årlig av kommunestyret. Det er mulighet til å søke om bostøtte. Det er du som må møblere din leilighet. Hvis du ønsker å ha tv inne i leiligheten, må du selv skaffe deg dekoder for rikstv eller lignende.

 

Måltider

Det er tilrettelagt for felles måltider 3 ganger daglig.

Tørrmat og forbruksvarer (sjampo, toalettpapir, såpe, vaskemidler osv) bestilles av de ansatte på boligen og hver enkel beboer betaler kr 1 500,- pr mnd,( pr 12.01.2018).

Middag søkes/bestilles fra helsesenterets kjøkken og blir hentet av de ansatte. Middagen koster pr 12.01.2018, kr 120,-.

Du har også mulighet til å ha egen tørrmat i din leilighet.

Praktisk bistand

Vask av klær må gjøres av pårørende eller at du kan få vasket det ved det lokale vaskeriet, KAPRO. KAPRO sender da regning til deg.

Hvis du trenger bistand til å vaske leiligheten, kan du søke om hjemmehjelp eller at du har noen pårørende som gjør dette.

Hjemmesykepleie

Hvis du trenger hjelp til stell, dusj, medisinutdeling osv, søker du også om dette. Hvis du tidligere ikke har hatt hjemmesykepleie, er det greit at det lages en apotekavtale med apoteket om at omsorgsboligens sykepleiere kan hente medisiner, inkontinent utstyr og annet du trenger på apoteket og at du da vil få regning tilsendt.

Pårørende

Vi vil gjerne at du oppnevner en pårørende vi kan ta kontakt med hvis det skjer deg noe eller at det er annet som vi vil informere om. Den ene pårørende skal informere de andre pårørende, da vi ikke har kapasitet til å kontakte alle dine pårørende hvis det skjer deg noe. Hvis du ikke administrer dine bankkontoer og regninger selv, vil vi gjerne ha beskjed om hvem vi skal sende regningene til.

Kontaktinfo

Liv Marit Somby
Fagansvarlig Sykepleier
Telefon 920 17 293
Omsorgsbolig Kontor
Mobil 920 10 891