Godkjenningsnemnda i Karasjok kommune

Godkjenningsnemda i Karasjok kommune består av tre personer, der to har medisinsk faglig kompetanse og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er representert.

Godkjenningsnemda har møte 4 ganger i året, og ellers etter behov.  I 2024 har godkjenningsnemda møte disse datoene: 

13.02.2024
08.05.2024
21.08.2024
20.11.2024