Serveringsbevilling

Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av kommunen. 

MÅLGRUPPE
Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift av serveringsstedet. Daglig leder må være myndig. 

Etablererprøven for serveringsvirksomhet
Serveringsstedet daglige leder må ha gjennomført og bestått en etablererprøve for å få serveringsbevilling .
Etablererprøven skal sikre at ansvarlige for et serveringssted har de nødvendige kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften.
Kommunen vil legge til rette for at du kan ta etablererprøven.
Du må ta med gyldig legitimasjon når du møter opp for å avlegge prøven.
Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve med 40 av 50 svar være riktig. 
Du må ta med gyldig legitimasjon når du møter opp for å avlegge prøven.
Når du har bestått etablererprøven, utsteder kommunen bevis.

Les mer om etablererprøven og lærermateriell  

PRIS 
Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr. 300,-. 
Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Du må betale gebyr for hver oppmelding.

SØKNADSPROSESSEN
Du må søke skriftlig. 

VEDLEGG TIL SØKNADEN

  • Plantegning over lokalets areal og funksjoner. 
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven
  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  • Eventuell skatteattest

BEHANDLING AV SØKNAD
Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet om det foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis.
Søknaden behandles administrativt.
Du får skriftlig melding om vedtak.

KLAGE
Du kan klage på vedtak innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. 
Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. 

MERKNADER
Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i drifts konsept eller endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, som fatter nytt vedtak.

LOVER OG RETNINGSLINJER 
Forskrift om etablererprøven for daglig leder av serveringssted
Lov om serveringsvirksomhet
Forskrift om åpningstider (PDF, 158 kB)