Skjenke- og serveringsbevilling

Her kan næringsdrivende finne informasjon og hjelp i forbindelse med aktuelle tjenester angående søknad om skjenke- og serveringsbevilgning.

Søknad om Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende

Søknad om salgsbevilling for alkohol

Søknad om serverings- og/eller skjenkebevilling

Serveringsbevilgning 
Alle som vil drive et serveringssted må ha serveringsbevilgning, som blir gitt av kommunen i henhold til serveringsloven. 

Skjenkebevilgning 
Alle som vil drive et serveringssted og som vil servere alkoholholdig drikke, må i tillegg ha skjenkebevilling, gitt av kommunen i tråd med kommunereglement, alkoholloven og tilhørende forskrifter. 

Salgsbevilgning 
Alle butikker som vil selge alkoholholdig drikke, slik det blir definert i alkoholloven, må ha salgsbevilgning gitt av kommunen i tråd med kommunereglement, alkoholloven og tilhørende forskrifter. 

For å få serveringsbevilling må en ha bestått etablererprøve i tråd med serveringsloven. For salgs- og skjenkebevilling må en i tillegg ha bestått ei kunnskapsprøve om alkoholloven.