Skjenke- og serveringsbevilling

Her kan næringsdrivende finne informasjon og hjelp i forbindelse med aktuelle tjenester angående søknad om skjenke- og serveringsbevilgning.