Barnevernvakt

Fra 1. januar 2019 har barneverntjenestene i Karasjok og Kautokeino felles beredskapsvakt utenom ordinær kontortid. Barnevernvakten vil derfor være bemannet fra kl. 15.30 til neste dag kl. 08.00 på hverdager. I helgene fra fredag kl. 15.30 til mandag kl. 08.00.

Barnevernvakten er barneverntjenestens akuttberedskap. Primæroppgavene er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner. Barnevernvakten skal sikre at barn og ungdom har det trygt. Alle tiltak barnevernvakten iverksetter er hjemlet i lov om barneverntjenester. 

Barnevernvakten samarbeider både med barn og unges nettverk og med offentlige ansatte/instanser.

Alle kan varsle om en akuttsituasjon.

Barnevernvakta har følgende telefon nr. 459 16 677

 https://barnevernvakten.no,