Skolekonsert

Solkonserten har vært gjennomført ved Karasjok skole siden 1989 - og etterhvert som dette har blitt tradisjon ved vår skole, har målsettingen utover joike-, sang - og musikkglede, utviklet seg til å bli et felles prosjekt som bygger samhold mellom elever i elevgrupper, mellom trinn, mellom elever og lærere, mellom skolen og foreldrene - og mellom skolen og Karasjok samfunnet. 

Det har også blitt en sentral og inneforstått del av Solkonserten at vi skal fremme samisk språk og samisk musikk – og at elevene våre skal gjøres kjent med, trygge på og stolte av det samiske, samisk musikk; både tradisjonell og moderne. Gjennom å presentere samisk moderne musikk får elevene mulighet til å bli kjent med den tradisjonelle musikken gjennom musikken de kjenner.

Gjennom å oversette sangtekster fra andre språk til samisk, får elevene også se at samisk språk gir like mange muligheter som andre språk.

Det er tre målgrupper for den tradisjonelle Solkonserten som gjennomføres ved Karasjok skole annethvert skoleår; elever og ansatte, foreldregruppene - og bygdas befolkning. Erfaringen er at dette arrangementet også har blitt en del av samisk slektskap – der slektninger og gudforeldre kommer for å følge sine elever i fremføringene. ‘Det samiske’ ligger hele tiden i bunnen for arbeidet med Solkonserten og den tradisjonelle joiken er alltid med i konserten på en eller annen måte. Etter hvert ser man også samiske musikkmiljøet i Karasjok kan være takknemlige for arrangementet både som inspirasjon for elever som ser at musikk er noe de synes er gøy – og fordi miljøet leies inn til ulike deler av arrangementet. Kulturskolen blir også involvert på ulikt vis.