Ferdigstillelse

Ferdigstillelse av ikke søknadspliktige tiltak

Når en frittliggende bygning eller et tilbygg unntatt fra søknadsplikt er ferdigstilt skal informasjon om tiltaket og plasseringen meldes til kommunen. Fyll ut skjema Melding om bygging eller tilbygg unntatt søknadsplikt

Ferdigstillelse av søknadspliktige tiltak

Ferdigattest

Ferdigattest er en attest som viser at saken er ferdig behandlet, og at arbeidet er i tråd med tillatelsen og regelverket. Når arbeidet er ferdig må du sende inn Søknad om ferdigattest før tiltaket kan tas i bruk. 

Dersom det gjenstår mindre arbeider som ikke er til hinder for at tiltaket kan tas i bruk, kan det søkes om midlertidig brukstillatelse. Det blir da satt en frist for når gjenstående arbeider skal være ferdig og søknad om ferdigattest skal sendes inn. 

Kontaktinfo

Tor Georg Næss
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 92 01 09 38