Byggesak

I menyen over finner du informasjon om byggetiltak som ikke er søknadspliktige og om søknadspliktige tiltak. Du finner også informasjonom hva du bør undersøke før du søker, om søknadens innhold, behandling av søknaden, klage og ferdigstillelse.

Her finner du en link til: Oversikt over byggereglene som gir deg en oversikt over plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften, byggteknisk forskrift og annet regelverk som er relevant for bygg.

Her finner du søknadskjemaer og blanketter til byggesaken: Søknadsskjemaer for byggesak. Blankettene kan skrives ut og fylles ut for hånd, eller du kan laste dem ned til egen maskin, fylle dem ut og lagre. Ferdig utfylte skjemaer og blanketter skal sendes til kommunen.

Her finner du sjekkliste for komplett byggesøknad (PDF, 111 kB)

Kontaktinfo

Tor Georg Næss
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 92 01 09 38