Kart

Karasjok kommune har ikke selvbetjeningsløsning på levering av digitale kartdata. Nødvendige digitale kartdata må derfor bestilles ved henvendelse til kommunen. 

Publikumsløsning

Mobil og nettbrett løsning for publikum kan lastes ned som kommunekart app fra App Store (apple) eller android app på Google play: Kommunekart

Karasjok kommune har lagd egen kommunekartklient for web, bestående av disse hovedkartlag:

  1. Temakart
  2. Kulturminner
  3. 5437_VA-kartblad
  4. Situasjonskart
  5. Karasjok plandata
  6. Snøskuterløypekart
  7. WMS for Reindriftsforvaltningen

Trykk her for å komme inn på kartsiden. Velg Karasjok kommune, hak av for hovedkartlagene samt de underliggende kartlag som du ønsker å se på. Under meny-knappen øverst til venstre, finner du målinger, utskrift , påtegning, ruteplanlegger, tegnforklaring og hjelp?

Saksbehandlere i kommunen

I menyen over er SituasjonskartProff forbeholdt saksbehandlere i kommunen som intranett løsning, og krever pålogging.

Kontaktinfo

Hans Gunnar Guttorm
Planlegger
E-post
Mobil 484 09 730

Arealplaner, matrikkel og geodata

Tor Georg Næss
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 920 10 938