Kart

Karasjok kommune har ikke selvbetjeningsløsning på levering av digitale kartdata. Nødvendige digitale kartdata må derfor bestilles ved henvendelse til kommunen. 

Publikumsløsning

Trykk her for å komme inn på kartsiden. Velg Karasjok kommune, hak av for hovedkartlagene samt de underliggende kart lag som du ønsker å se på. Under meny-knappen øverst til venstre, finner du målinger, utskrift , påtegning, ruteplanlegger, tegnforklaring og hjelp?

Mobil og nettbrett løsning for publikum kan lastes ned som kommunekart app fra App Store (apple) eller android app på Google play: Kommunekart

Karasjok kommune har lagd egen kommunekartklient for web, bestående av disse hovedkartlag:

  1. 5437_VA-kartblad
  2. Snøskuterløypekart
  3. Temakart
  4. Situasjonskart
  5. Kulturminner
  6. Arealplaner
  7. WMS for Reindriftsforvaltningen

Saksbehandlere i kommunen

I menyen over er SituasjonskartProff forbeholdt saksbehandlere i kommunen som intranett løsning, og krever pålogging.

Kontaktinfo

Tor Georg Næss
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 92 01 09 38