Åpne snøskuterløyper

Kart over åpne løypetraseer i Karasjok finnes i lenken: Åpne snøskuterløyper

Forskrift om snøskuterløyper i Karasjok kommune