Kontakt oss

Kontakt oss vedrørende grensejustering:

Servicekontoret: tlf 78468000, epost: postmottak@karasjok.kommune.no

Kommunalleder for plan, teknisk, miljøutvikling og næring: Helge Nystad, tlf 48212403, epost: helge.nystad@karasjok.kommune.no 

Oppmålings- og byggesaksbehandling: Tor Georg Næss, tlf 92010938, e-post: tor.georg.naess@karasjok.kommune.no

Planlegger: Hans Gunnar Guttorm, tlf 48409730, epost hans.gunnar.guttorm@karasjok.kommune.no

Rådgiver: Nils Aslak Boine kontaktes ved konsesjonssaker og egenerklæring om konsesjonsfrihet, tlf 920212249, epost nils.aslak.boine@karasjok.kommune.no

Kontaktinfo

Hans Gunnar Guttorm
Planlegger
E-post
Mobil 484 09 730

Arealplaner, matrikkel og geodata

Tor Georg Næss
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 920 10 938
Nils Aslak Boine
Rådgiver
E-post
Mobil 920 12 249