Vilkår

Nymerking og klarlegging av eksisterende grenser kan rekvireres av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt jf matrikkeloven § 17. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen, kan den som har signatur i hht nøkkelopplysninger fra enhetsregisteret, rekvirere.

Kontaktinfo

Tor Georg Næss
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 920 10 938
Hans Gunnar Guttorm
Planlegger
E-post
Mobil 484 09 730

Arealplaner, matrikkel og geodata