Søknad om deling

Slik går du frem hvis du søke om å dele din eiendom:

Bestill situasjonskart i målestokk 1:500 eller 1:1000 og nødvendige skjemaer fra kommunen . 

Utfylt skjema Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning (søknadspliktige tiltak etter pbl §20-1 bokstav m) sendes til kommunen.

Utfylt skjema Nabovarsel sendes til berørte naboer og gjenboere

Utfylt skjema for Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Utfylt skjema Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Tegn delingsplan på situasjonskart du fikk fra kommunen og legg det som vedlegg til søknaden  som sendes kommunen.

Avdeling for plan, tekniske, miljøutvikling og næring behandler rekvisisjon av oppmålingsforretning, og kan hjelpe deg ved utfylling av skjema.

Rekvisisjonen med alle vedlegg sendes til Kárášjoga gielda Karasjok kommune, Postboks 84, 9735 Kárášjohka Karasjok.

Kontaktinfo

Tor Georg Næss
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 920 10 938