Saksbehandling

Kommunen vurderer om vilkårene for sammenslåing foreligger, fører matrikkelen, og lager melding til tinglysing hvis vilkårene for sammenslåing er oppfylt.

For sammenslåing av  eierseksjoner gjelder bestemmelsene om reseksjonering i eierseksjonsloven.

Gebyr:

Det er ingen gebyrer på sammenslåing.

Behandlingstid: Prosessen er ferdigstilt innen fire uker.