Vilkår

Seksjonering reguleres av eierseksjonsloven

Vilkår for seksjonering er regulert i Kapittel II i eierseksjonsloven.

Både grunneiendommer og anleggseiendommer kan seksjoneres.

Hva kan ikke seksjoneres
Loven stiller krav til at eiendommen som hovedregel bare må bestå av et bruksnummer.  Er en del av grunneiendommen festet bort må derfor denne delen først fradeles og gis eget bruksnummer før resterende del av grunneiendommen seksjoneres. Det kan ikke seksjoneres til formål som er i strid med reguleringsbestemmelsene eller andre vedtak etter annet regelverk, blant annet plan- og bygningsloven.

Kontaktinfo

Tor Georg Næss
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 920 10 938