Planer til høring/offentlig ettersyn

Planer som ligger ute til offentlig ettersyn finner du på denne siden. Er listen tom, betyr det at det ikke er planer til offentlig ettersyn akkurat nå.

Etter høringsperioden blir planene lagt under "Planer under arbeid etter høring".

Merknad til plan under offentlig ettersyn kan sendes inn pr. post eller epost. Merknader påføres planens navn og vår saksnummer.

Karasjok kommune

Postboks 84

9735 Karasjok

epost: postmottak@karasjok.kommune.no

 

Plansaker til høring/offentlig ettersyn:

Kontaktinfo

Hans Gunnar Guttorm
Planlegger
E-post
Mobil 484 09 730

Arealplaner, matrikkel og geodata