PLANREGISTER

I kommunens planregister (GISLINE WebPlan Karasjok kommune) finner du alle nøkkeldata om en plan: 

Planident, plannavn, planstatus, godkjenningsdato, planbehandling, dokumenter til planen, mindre endringer og historikk om hvilke planer som erstatter deler eller helt andre planer.

I kommunens planregister i lenken nedenfor, kommer du direkte til dokumenter som gjelder vedtatt Arealplan.

For å få oversikt over hele planregistret kan du trykke på søk knappen oppe til venstre og deretter vis alle. Der kan du velge å se den planen du ønsker.

Plankart finner du i lenken her: Kommunekart. Hak av for Karasjok kartlag og for kartlagene planer under arbeid og reguleringsplaner.

Kontaktinfo

Hans Gunnar Guttorm
Planlegger
E-post
Mobil 484 09 730

Arealplaner, matrikkel og geodata