PLANREGISTER

Kommunens planregister finnes under arealplaner.no.

Se kommuneplan, planer under arbeid og gjeldende planer . Velg plan som du vil se nærmere på. Da kan du velge å se. på plandokumenter, planbehandlinger, dispensasjoner og planforhold

Trykk på Gå til plankart. Her kan du velge å se reguleringsplaner under arbeid, regulering på grunnen og kommuneplan via kart.

Her finnes alle nøkkeldata om en plan for det området du er interessert i.  Søk kan gjøres på EIENDOM/ADRESSE eller PLAN-NAVN/ID.