PLANREGISTER

I kommunens planregister (GISLINE WebPlan Karasjok kommune) finner du alle nøkkeldata om en plan: 

Planident, plannavn, planstatus, godkjenningsdato, planbehandling, dokumenter til planen, mindre endringer og historikk om hvilke planer som erstatter deler eller helt andre planer.

I kommunens planregister i lenken nedenfor, kommer du direkte til dokumenter som gjelder vedtatt arealplan.

For å få oversikt over hele planregistret kan du trykke på søk knappen oppe til venstre og deretter vis alle. Der kan du velge å se den planen du ønsker.

Plankart finner du i lenken her: kommunekart. Aktiviser kartlag  med kommunelogo oppe til venstre på kartvinduet, hak deretter av for Karasjok kartlag til høyre i kartvinduet

Kontaktinfo

Hans Gunnar Guttorm
Planlegger
E-post
Mobil 484 09 730

Arealplaner, matrikkel og geodata