Statlige og fylkeskommunale retningslinjer

Nedenfor finner du lenker til nasjonale planretningslinjer og overordnede fylkeskommunale plandokumenter. Finnmark fylkeskommune er regional planmyndighet i Finnmark og har ansvar for å utarbeide regionale planer og strategidokument i tett samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner.

Nasjonale retningslinjer:

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 vedtatt 14 mai 2019

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Nasjonale forventninger til kommunal og regionalplanlegging

 

Overordnede plandokumenter Finnmark Fylkeskommune:

Samferdsel

Regional transportplan for Finnmark 2014 - 2023 (PDF, 6 MB)

Handlingsplan for kollektivtransport 2015 - 2018 (PDF, 4 MB)

Handlingsplan for fylkesveger 2015 - 2018 (PDF, 5 MB)

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2015 - 2018 (PDF, 785 kB)

Opplæring

Regional plan for kompetanse i Finnmark 2016-2028 (norsk) (PDF, 6 MB)

Regional plan for kompetanse i Finnmark 2016-2028 (samisk) (PDF, 6 MB)

Næring

RUP 2014 - 2023 - Regionalt utviklingsprogram​ - Fremtidens Finnmark (PDF, 2 MB)

RUP Handlingsplan 2016-2019 - Regionalt utviklingsprogram (PDF, 717 kB)

Regional vindkraftplan 2013 -2025 (PDF, 21 MB)

Fiskeri- og havbruksstrategier 2011 - 2014 (PDF, 8 MB)

Mineralstrategi for Finnmark 2015 - 2019 (PDF, 590 kB)

Landbruksstrategier for Finnmark 2015 - 2020 (norsk) (PDF, 3 MB)

Landbruksstrategier for Finnmark 2015 - 2020 (samisk) (PDF, 2 MB)

Petroleums- og energistrategier for Finnmark (PDF, 590 kB)

Kultur

Regionale kulturstrategier for Finnmark 2015 - 2020 (PDF, 3 MB)

Regionalt handlingsprogram for kunst- og kulturformidling i Finnmark 2016 - 2020 (PDF, 18 MB)

Regionalt handlingsprogram for bibliotekutvikling 2017-2020 (norsk) (PDF, 957 kB)

Regionalt handlingsprogram for bibliotekutvikling 2017-2020 (samisk) (PDF, 998 kB)

Regional bevaringsplan for privatarkiv i Finnmark 2017-2027 (norsk) (PDF, 2 MB)  

Regional bevaringsplan for privatarkiv i Finnmark 2017-2027 (samisk) (PDF, 2 MB)

Regionalt handlingsprogram for museumsutvikling i Finnmark 2016-2020 (norsk) (PDF, 914 kB)

Regionalt handlingsprogram for museumsutvikling i Finnmark 2016-2020 (samisk) (PDF, 878 kB)

Folkehelse 

Regional strategi for folkehelsearbeid i Finnmark 2015 - 2018 (PDF, 393 kB)

Regional handlingsplan for folkehelsearbeid i Finnmark 2016 - 2018 (PDF, 393 kB)

Idrett

Regionalt handlingsprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2016 - 2020 (PDF, 2 MB)

Tannhelse

Tannhelseplan for Finnmark fylkeskommune 2014 - 2017 (PDF, 2 MB)

Kompetanseplan for tannhelsetjenesten 2014 - 2017 (PDF, 386 kB)

 

Natur og miljø

Regional plan for vannregion Finnmark 2016 – 2021 

Regional plan for norsk-finsk vannregion 2016 – 2021 

Handlingsprogram 2017 REGIONALE VANNFORVALTNINGSPLANER FOR FINNMARK VANNREGION OG NORSK-FINSK VANNREGION 2016-2021

 

Internasjonalt

Internasjonale strategier for Finnmark 2015 - 2019 (PDF, 4 MB)

Kontaktinfo

Hans Gunnar Guttorm
Planlegger
E-post
Mobil 484 09 730

Arealplaner, matrikkel og geodata