Kultur- og utleiebygg

Bestilling/leie av kommunale bygg til idretts- eller andre arrangementer skjer ved henvendelse til Servicetorget i kommunen.

Utleie av kommunale lokaler

Karasjok kommune vil gi frivillige organisasjoner, organiserte grupper og kulturaktører god tilgang til kommunale lokaler samt lokaler i barnehager og skoler.

Målsetting er at utleiepolitikken i Karasjok kommune skal være god, rettferdig og forutsigbar. Kommunen vil gi at aktiv og voksende frivillig sektor gjennom å bidra til at frivillige organisasjoner, organiserte grupper og kulturaktører får mulighet til å leie kommunale lokaler til et mangfold av aktiviteter og møtevirksomhet.

Frivillige organisasjoner og kulturaktører skal som hovedregel få leie kommunale lokaler.  Ved leie av treningstid for barn og unge under 16 år gjelder gratisprinsippet.

Priser utleie kommunale bygg og anlegg 2021 (PDF, 581 kB)

Leieavtale for kommunale bygg (PDF, 777 kB)

Oversikt over timefordeling i gymsalen (XLSX, 13 kB)

Kontaktinfo

Servicekontoret
E-post
Telefon 78 46 68 00

Adresse

Besøksadresse:

Rådhuset
Ráđđeviessogeaidnu 4
9730 Kárášjohka Karasjok

Postadresse:

Kárášjoga gielda Karasjok kommune
Postboks 84
9735 Kárášjohka Karasjok