Perletur

Karasjok kommune er medlem i Finnmark friluftsråd, i dette prosjektet er det bl.a. etablert turer i alle deltaker kommunene. Vi har turer nesten hele året med perleturer, JuleSPREK og VinterPerle. 

I 2023 har Karasjok 23 perleturer. 12 JuleSPREK-turer og 9 VinterPerler.

Mer informasjon om perleturer kan leses her

Her finner du en oversikt over alle perleturer og andre turer: UT.no

Kontaktinfo

Ann Kristin Holmestrand (permisjon)
Kulturkonsulent
E-post
Telefon 78 48 80 00