Søknader om dispensasjon for kjøring på barmark

Utmarksutvalget har siste møte før sommerferien den 19.06.2023.

Frist for å søke dispensasjon er 1. juni 2023.

Informasjon og lenke til elektronisk søknad finnes her.

Søknader om dispensasjon i forbindelse med elgjakt vil bli behandlet 22.08.2023.

Frist for å søke dispensasjon i forbindelse med elgjakt er 1. august 2023. Traséer og jaktfeltskart finnes her

Søknadsfristene settes slik at saksbehandler skal rekke å forberede sakene til møtet. For sent innkomne søknader blir ikke behandlet på første møte etter fristen.