Trygghetsalarm

Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm.

Trygghetsalarmen er knyttet til vakt telefonen i enhet for hjemmesykepleie og ansatte der rykker ut hele døgnet når alarmen går. 

Mål for tjenesten 

At hjemmeboende eldre og andre skal kunne føle seg trygge slik at de kan bo lengst mulig i eget hjem. 

Hvem kan få trygghetsalarm

Hjemmeboende eldre og andre som føler seg utrygge ved å bo alene. 

Pris for tjenesten 

Satser for leie av trygghetsalarmer fra Karasjok kommune vedtas årlig av kommunestyret.