SFO/ AÁF

Karasjok kommune har en skolefritidsordning, SFO, som ligger i tilknytning til skolen. Det er plass til 55 barn. Det er sju SFO ansatte. Skolefritidsordningen har et tospråklig tilbud, samisk og norsk. 

Ordningen er et tilbud til elever på 1. - 4. trinn og funksjonshemma barn på 1. - 7. trinnet. Karasjok kommune eier og driver skolefritidsordningen, men det er skolen som tar seg av opptaket.

Søknadsskjema og nærmere informasjon får en ved å henvende seg til skolen. Det ligger også en del informasjon på skolens hjemmeside som du finner her https://minskole.no/karasjok/

Rektor er faglig og administrativ leder for skolefritidsordningen. 

Kommunestyret fastsetter satsene for foreldrebetaling, og det politiske organet har vedtatt vedtektene som til en hver tid skal gjelde for ordningen. Fullstendig oversikt over kommunale gebyrer, avgifter og priser finner du i lenken nedenfor.
Vedtatte kommunale gebyrer for 2023

Søknadsfristen er 30.april hvert år. Den tildelte plassen skal betales fra tildelings dato, 01.08-31.07, jfr.§8 i vedtekter for SFO.

Det er viktig å merke seg at oppsigelse skal skje skriftlig. Oppsigelsestida er 1 mnd. Sier en opp plassen etter 1. mai må en betale for plassen ut juni. Juli er betalings fri måned.

SFO er åpent mandag-fredag fra kl 07.45-16.15. Det blir servert måltider hver dag på skolekantina når elevene har kort dag. Dette er inkludert i foreldrebetalingen.

Vi holder også åpent i alle skolens ferier, høst-, jule-, vår og påskeferier. Vi har stengt i forbindelse med skolens planleggingsdager. SFO har sommeråpent med unntak av de 3 siste ukene i juli måned.

Barna skal ha 4 uker ferie i løpet av periode 01.08.-31.07. Merkes av på ferieplanen.

Det er viktig at dere ringer SFO og gir beskjed, om barnet f.eks ikke skal på SFO, at det er andre som henter eller skal ta buss o.l

Adresse

Postadresse:

Niitonjárgeaidnu 22 A 

9735 Karasjok

Besøksadresse:

Niitonjárgeaidnu 22 A

9730 Karasjok

Åpningstider

Mandag -fredag: 07.45 - 16.15