SFO/ AÁF

Karasjok kommune har en skolefritidsordning, SFO, som ligger i tilknytning til skolen. Det er plass til 55 barn. Det er sju SFO ansatte. Skolefritidsordningen har et tospråklig tilbud, samisk og norsk. 

Ordningen er et tilbud til elever på 1. - 4. trinn og funksjonshemma barn på 1. - 7. trinnet. Karasjok kommune eier og driver skolefritidsordningen, men det er skolen som tar seg av opptaket.

Søknadsskjema og nærmere informasjon får en ved å henvende seg til skolen. Det ligger også en del informasjon på skolens hjemmeside som du finner her www.minskole.no/karasjok .

Rektor er faglig og administrativ leder for skolefritidsordningen. SFO har i tillegg en daglig leder.

Kommunestyret fastsetter satsene for foreldrebetaling, og det politiske organet har vedtatt vedtektene som til en hver tid skal gjelde for ordningen.

Søknadsfristen er 30.april hvert år. Den tildelte plassen skal betales fra tildelings dato, 01.08-31.07, jfr.§8 i vedtekter for SFO.

SFO priser 2020
Oppholdstid                                                               Pris pr. mnd
Helplass (mer enn 10 timer pr. uke)                          kr. 2195,-
Deltidsplass (til og med 10 timer per uke)                kr. 1645,-

Foreldrebetaling betales 11 måneder unntatt juni, som er betalingsfri.

Kjøp av enkeltdager
Pris pr. barn pr. dag
Enkeltdager når skolen er åpen                                 kr. 250,-
Enkeltdag når skolen er stengt                                  kr. 350,-  

Det er viktig å merke seg at oppsigelse skal skje skriftlig. Oppsigelsestida er 1 mnd. Sier en opp plassen etter 1. mai må en betale for plassen ut juni. Juli er betalings fri måned.

SFO er åpent mandag-fredag fra kl 07.45-16.15. Det blir servert måltider hver dag på skolekantina når elevene har kort dag. Dette er inkludert i foreldrebetalingen.

Vi holder også åpent i alle skolens ferier, høst-, jule-, vår og påskeferier. Vi har stengt i forbindelse med skolens planleggingsdager. SFO har sommeråpent med unntak av de 3 siste ukene i juli måned.

Barna skal ha 4 uker ferie i løpet av periode 01.08.-31.07. Merkes av på ferieplanen.

Det er viktig at dere ringer SFO og gir beskjed, om barnet f.eks ikke skal på SFO, at det er andre som henter eller skal ta buss o.l

Kontaktinfo

Anniken Fagernes
Teamleder SFO
E-post
Mobil 922 07 687

Adresse

Postadresse:

Postboks 154  

9735 Karasjok

Besøksadresse:

Skuvlaluodda 9

9730 Karasjok

Åpningstider

Mandag -fredag: 07.45 - 16.15