Vi har i samarbeid med idrettslagene fordelt halltimer for skoleåret 2018-2019.

Her ser du fordelingen (PDF, 413 kB)

 

Ordføreren er storfornøyd med oppmøtet, og ønsker å ta en ny tur i lag med glade perleturgåere.

Denne gangen invitere han til bålsamtale tirsdag 2. oktober 2018 kl. 18:00.

Vi treffes på parkeringsplassen, og går opp Oalgevárri (Slalåmbakken). Der vil han servere kaffe.

Alle er velkommen!

Her er noen bilder fra perleturen:

Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur innkalles på møte den 28. august 2018 kl. 09.00.

Det er kjempehyggelig å ønske alle våre ansatte og elever ved Karasjok skole velkommen til et helt nytt skoleår. En spesiell hilsen til våre nye førsteklassinger. Velkommen også til alle foreldre/ foresatte.

 

På grunn av vannlekkasje i Oalgejokk området kan det forekomme sand og grums i drikkevannet i Karasjok.

Abonnentene bør tappe vannet en stund til det blir klart.    

Reparasjonsarbeid med ledningsbrudd Oalgejotguolbba og Doaresdievva utført og avstegnings varselet er opphevet.

Karasjok kommune har søkbare midler til samisk språkrøkt og -utvikling.  

Vedtak i Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling, sak 18/34 den 14.6.2018:

Ny annonsering: 

Ved Karasjok Språk- og kultursenter er det ledige deltidsstillinger som prosjektarbeidere i perioden 2018 - 2020. Tiltredelse august/ september 2018. Søknadsfrist: Mandag 6. august 2018.

Utmarksutvalget innkalles til møte tirsdag 17.07.18 klokken 09.00.
Saker til behandling: Søknader om dispensasjon for motorferdsel i utmark.