Publikum kan følge med på dagens kommunestyremøte på denne adressen : https://karasjok.kommunetv.no

Vil du også "samle" perleturer, som mange andre i Finnmark?

1. juni var starten på årets perleturer. I Karasjok har vi 16 perleturer. Opplev den fine naturen og bli kjent i kommunen. Perletur gjør det lett å bli kjent både i egen kommune og i nabokommunene. Perletur presenterer mye av det fine Finnmark har å by på. Det er ulike vanskelighetsgrader på turene. En fullstendig oversikt over turene finner du her: www.perletur.no

I 2017 var det 158 personer som registrerte 1130 perleturer i Karasjok, klarer vi flere i år?

Slik fungere perletur:

www.perletur.no lager du din egen bruker, du kan også legge til familiemedlemmer til din egen bruker. På hver tur er det lagt ut en kode som du registrer på nettsiden. På nettsiden finnes også topplister og statistikk og informasjon om Perletur.

Kravet for å gjøre deg fortjent til premiekruset er at minst sju av turene besøkes. For barn under 10 år er kravet seks turer.

God tur i vakre Finnmark!

Bokbussen kjører ikke i denne uken (4. – 10.6.2018). Personalet er i opplæring.

Folkebibliotek er ikke kveldsåpent tirsdag 5. juni, og torsdag 7.juni. Åpent fra klokken 13.00-15.30 disse to dagene.

Kommunestyret innkalles til møte den 7. juni 2018 kl. 09.30 på Samfunnshuset.

Niitonjárgeaidnu er stengt mellom krysset Ivvár Ivvar geavli og krysset Samisk videregående skole. Omkjøring til Niitonjárga skal skje ved Niitonjárgeaidnu øst, ca 1,5 km retning Tana, v/Luostejok trafostasjon. Skiltet med avkjørsel fra E 6 retning Niitonjárga . Dette gjelder trafikk til idrettsanleggene Niitoguolbba, Samisk videregående skole og boligene i Niitonjárga.

Biblioteket stenger kl. 12.00 mandag 28.mai og kl. 15.30 tirsdag 29.mai.
Vanlig åpningstid på onsdag. Stengt på torsdag 31.mai.

Rådet for Grensekommuner i nord, Nordkalottrådet og Nordkalottens Grensetjeneste inviterer næringsdrivende og andre som er interessert i grenseoverskridende virksomhet og aktiviteter til Grenseseminaret. Informasjon om nordisk samarbeid og aktuelt fra grensehinderarbeid.

Kurt Maurstad har takket ja til stillingen som rådmann.

Vi ønsker han velkommen i stillingen og ser frem til et godt samarbeide.

 Svein Atle Somby, ordfører

Kommunestyret har vedtatt at det skal avsettes midler til Ungjobb i 2018 – sommerjobb for ungdom i Kárášjohka Karasjok.  Gjennom Ungjobb er målet å øke antallet ungdommer i alderen 16 – 25 år i jobb om sommeren. 

Formannskapet innkalles til møte den 24.05.2018 kl. 10.00.