Det blir vannavstengning i Jergul og Šuoššjávri i morgen pga. service på UV-anleggene.

Vi regner med ca. én times vannavstengning per vannverk i perioden 09:00 - 12:00.  

Ved eventuelle spørsmål, kontakt:
Jørn Espen Hansen på telefon 415 58 429, epost jorn.espen.hansen@karasjok.kommune.no eller

Nils Asllat Kildedam på telefon 935 15 888, epost
nak@karasjok.kommune.no

Vi minner om frist for å søke om kulturmidler er 1. oktober.

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema

Tirsdag 25.09.2018 arrangerer Karasjok kommune i samarbeid med Finnmark fylkeskommune kurs om spillemidler.

Tid og sted: Kl. 17.00 på Samfunnshuset

Vi ønsker å tilby lag og foreninger og andre som skal søke om spillemidler mulighet til å få kunnskap om prosesser og frister for spillemiddelsøknader.

 På kurset får du blant annet svar på:

  • Hvem kan søke om spillemidler?
  • Hva kan man søke om tilskudd til?
  • Hvor mye kan man søke om?
  • Hvordan søke – søknadsprosessen?
  • Veiledning av potensielle søkere

For mer informasjon ta kontakt med:

Ann Kristin Holmestrand

e-post.: ann.holmestrand@karasjok.kommune.no 

tlf. 920 70 508

På dette kurset vil du lære deg grunnleggende ortografi (skrivemåte) for samisk, og vil jobbe med tekster,
ord og uttrykk som er relevant for ditt arbeid.

Samisk kurs for deg som har gått på begynnerkurs og ønsker å lære mer samisk.Kurset baserer seg på egen læring på nett kombinert med samlinger med praktiske aktiviteter.

Åpningstider uke 39, 24.9-27.9:

Mandag: 12.00 - 15.00

Tirsdag: 15.00 - 19.00

Onsdag: 09.00 - 12.00

Torsdag: 15.00 - 19.00

 

I forbindelse med tilknytning av det nye VA-anlegget langs Niitonjárgageaidnu til det kommunale vann- og avløpsnettet blir det vannavstengning til boliger langs Tanaveien og Juhána Rasttoš geaidnu på onsdag den 19.09.2018 fra kl. 09.00 til kl. 12.00.

Avstengningen gjelder fra krysset Tanaveien (E6)/Ráđđeviessogeaidnu til  krysset Tanaveien (E6)/Beahcevárgeaidnu

Ivvár Ivvár geavli, Guolban mánáidgárdi, Niitonjárga inkludert Samisk videregående skole og Idrettshallen vil bli forsynt fra vannledningen over Gárgoš og Niitonjárga. Disse vil ikke bli berørt av vannavstengningen.

Ved eventuelle spørsmål om vannavstenging, kontakt Jørn Espen Hansen på telefon 412 58 429 eller epost jorn.espen.hansen@karasjok.kommune.no eller Torgrim Fredeng Kemi på telefon 928 58 084 eller epost torgrim.kemi@karasjok.kommune.no.

Formannskapet innkalles til møte onsdag den 19. september 2018 kl. 12.00.

Særlig rettet mot eldre og temaet er:

«Hørsel hele livet».

  • Informasjonsbrosjyrer på samisk
  • Informasjonsfilm med samisk tekst
  • Hørselstesting

Sted: Karasjok, Sametinget og ved Coop Prix Karasjok.

Tid: kl 1100-1700

«TEMAKONFERANSE - HØRSEL OG PSYKISK HELSE – VÆR RAUS» med fokus på samiske hørselshemmede og samer med funksjonsnedsettelser. Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal FN-dag og markeres offisielt 10. oktober. Målet er å øke bevisstheten om psykiske problemer rundt om i verden og mobilisere til innsats for psykisk helse. I Norge er Verdensdagen en informasjons- og folkehelsekampanje gjennom hele året, med lokale markeringer rundt den 10. oktober.