Følgende områder har problemer:

  • Bahkiljohka området. 
  • Ajaluodda, Jeaggeluodda, Oalgevarluodda

Onsdag 4. september fra kl 1900 er Karasjok kirke åpen i forbindelse med helikopterulykken i Alta. Vi minnes de som omkom i ulykken.

Planlagt tidsrom er fra kl 09:00 til kl. 13:00.

Karasjok kommune deltar i perioden 2019-2022 i et norsk- finsk EU-finansiert prosjekt (Interreg): Grensesamarbeid om vann- og avløp langs Tanavassdraget (Tana River II)

Min dypeste medfølelse til familie, venner og de berørte etter den tragiske helikopterulykken i Alta.

Ord blir fattige.

Ta vare på hverandre❤️
 

Med hilsen

Svein A. Somby, ordfører

Folkebadet ved Karasjok svømmehall åpner 9.september.

Velkommen til ny sesong! :)

Linjeproff AS har fått i oppdrag av Telenor Norge å gjennomføre stolpe/kabelsanering i Finnmark fylke.

Det er planlagt oppstart i Karasjok kommune, og en regner med å komme i gang i løpet av høsten 2019.

Strekningen som skal saneres går fra Láiramielleguoika v/RV92 til Guoikaoaivi, Bieskkenjárga og Áhpemohkki.

Finnmark fylkeskommune har midler du kan søke om til ungdomsaktiviteter.

Formålet med støtteordningen er å stimulere ungdom i alderen 13 - 23 år til aktivitet, utvikling av ferdigheter og deltakelse innenfor kulturfeltet og allmennyttige formål.