På grunn av vannlekkasje i Oalgejokk området kan det forekomme sand og grums i drikkevannet i Karasjok.

Abonnentene bør tappe vannet en stund til det blir klart.    

Reparasjonsarbeid med ledningsbrudd Oalgejotguolbba og Doaresdievva utført og avstegnings varselet er opphevet.

Karasjok kommune har søkbare midler til samisk språkrøkt og -utvikling.  

Vedtak i Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling, sak 18/34 den 14.6.2018:

Ny annonsering: 

Ved Karasjok Språk- og kultursenter er det ledige deltidsstillinger som prosjektarbeidere i perioden 2018 - 2020. Tiltredelse august/ september 2018. Søknadsfrist: Mandag 6. august 2018.

Utmarksutvalget innkalles til møte tirsdag 17.07.18 klokken 09.00.
Saker til behandling: Søknader om dispensasjon for motorferdsel i utmark.

 

 

Prosjektet «Joddu – samarbeidsarena for laks i Tanavassdraget» inviterer høsten 2018  til konferanse om tanalaksen og laksefisket i Tanavassdraget. Konferansen avholdes på Scandic Hotel i Karasjok tirsdag 13. og onsdag 14. november 2018.

Gjennom konferansen inviterer vi aktører innen fiskeforvaltning, forskere, frivillige organisasjoner og lokalbefolkningen til samhandling omkring tanalaksen og laksefiskets fremtid. Konferansen vil belyse kulturen rundt laksefisket, tanalaksens økologi, bestandsstatus og forvaltning. Vi har invitert foredragsholdere med ulik bakgrunn til å holde foredrag om de ulike temaene. På slutten av konferansen blir det paneldebatt hvor fremtiden for laksen og laksefisket i Tanavassdraget drøftes.

Konferansen er tospråklig (norsk og samisk). For påmelding og mer informasjon, se teaser (PDF, 12 MB).

Det endelige programmet vil bli lagt ut i august.

Nordisk samisk språkpris deles ut for åttende gang høsten 2018 under det årlige møtet mellom sameministrene og sametingspresidentene i Oslo i høst. Kom med forslag til kandidater innen 9. september. 

Ordfører Svein Atle Somby inviterer også i år alle innbyggere og tilreisende med på perletur i den vakre naturen i Karasjok.

I år går turen rundt Máđiijávri. Det er en av de flest besøkte perleturene i kommunen. Løypa er 3,7 km og passer for hele familien.

Få med deg naboer, venner og familie på årets «Perletur med ordføreren»

Oppmøte på parkeringsplassen overfor SápmiKo 23. august 2018 kl. 18.00.

Madiijávri er en av kommunens 16 perleturer. En fullstendig oversikt over turene i Karasjok finner du her: www.perletur.no Vi har også en egen facebook side: Perletur Karasjok

Uke 27: vanlige åpningstider

Uke 28: STENGT uke 28

Uke 29: åpent mandag, tirsdag og onsdag

Uke 30: åpent mandag og tirsdag

Uke 31: åpent onsdag og torsdag