Planlagt møte i eldrerådet den 3. april 2019 er avlyst på grunn av at det ikke foreligger saker til behandling

Planlagt møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne den 3. april 2019 er avlyst på grunn av at det ikke foreligger saker til behandling

Onsdag 3. april 2019 kl 19.00 blir det folkemøte på Samfunnshuset med foredrag om predasjon i Tanavasdraget ved Martin Svenning (NINA).

Frist for å søke barnehageplass er 1. april 2019

Navkontoret er stengt fredag 22.03.19 grunnet internt møte.

For akutte henvendelser fredag, kontakt telefon nummer 55553333

Utmarksutvalget behandler søknader om dispensasjon fra motorferdselsloven, og siste møte før påske er 3. april 2019. Søknadssfrist for å søke om dispensajson er satt til 22. mars 2019. 

I forkant av Kommunestyremøte torsdag 21. mars 2019, vil ordfører dele ut pris til vinneren av navnekonkurransen for samiske navn til kommunale bygninger, boliger og tilbud i Kárášjohka.

25. mars 2019 inviteres det til presentasjonmøte til Jakten på BOLYST. 

Velkommen!

Det er flotte skiforhold i oppkjørte løyper