Finnmark fylkeskommune kommer til Karasjok og holder kurs for lag og foreninger om spillemidler.

Dato og tid:                  25. september 2018 kl. 17:00-20:00

Sted:                             Samfunnshuset

Frist for påmelding:    10. september 2018

Skal du søke, har søkt eller lurer på om du skal søke spillemidler? Nå har du mulighet til å lære om søknadsprosessen.

Hva kan det søkes til?

Ordinære anlegg:

Det kan søkes om spillemidler til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet, og som ikke er underlagt fortjenestebaserte eierformer.

Nærmiljøanlegg:

Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. 

 

På kurset får du blant annet svar på:

  • Hvem kan søke om spillemidler?
  • Hva kan man søke om tilskudd til?
  • Hvor mye kan man søke om?
  • Hvordan søke – søknadsprosessen?
  • Veiledning av potensielle søkere
 

Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur innkalles på møte den 11. september 2018 kl. 09.00 på formannskapssalen.

Rema 1000 Nord ønsker å bidra til lokalt entreprenørskap i regionen vår og har derfor satt sammen en inspirerende agenda. De kommer til Karasjok 13. september 2018.

Sted: Samfunnshuset

 

Årets kulturmarknad arrangeres 5. - 18. november 2018.

Vi ønsker å invitere lag og foreninger, barnehager, skoler, institusjoner og næringslivet til å bidra med arrangementer, utstillinger eller aktiviteter under årets kulturuke i uke 45 - 46, 5. – 18. november 2018.

Kulturmarknad er et lite lyspunkt i mørketida som genererer aktiviteter i bygda og er en fin anledning til å presentere hva dere holder på med. Det er fullt mulig å tenke nytt og utradisjonelt. Vi trenger ideer og innspill fra dere for å få til et best mulig program.

Vi kan være behjelpelig med lokaler i kommunale bygg.

Vi ber om tilbakemelding før 1. oktober 2018 om hva dere ønsker å bidra med.

Her (PDF, 205 kB) kan du laste ned påmeldingskjema, eller kan du bruke elektronisk påmelding.
 

 

KULTURPRIS OG KULTUR- OG IDRETTSSTIPEND 2018

deles ut under kulturuka. Søknadsfristen er fastsatt til 1. oktober. Informasjon og retningslinjer finnes på vår her.

Vi har i samarbeid med idrettslagene fordelt halltimer for skoleåret 2018-2019.

Her ser du fordelingen (PDF, 413 kB)

 

Ordføreren er storfornøyd med oppmøtet, og ønsker å ta en ny tur i lag med glade perleturgåere.

Denne gangen invitere han til bålsamtale tirsdag 2. oktober 2018 kl. 18:00.

Vi treffes på parkeringsplassen, og går opp Oalgevárri (Slalåmbakken). Der vil han servere kaffe.

Alle er velkommen!

Her er noen bilder fra perleturen:

Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur innkalles på møte den 28. august 2018 kl. 09.00.

Det er kjempehyggelig å ønske alle våre ansatte og elever ved Karasjok skole velkommen til et helt nytt skoleår. En spesiell hilsen til våre nye førsteklassinger. Velkommen også til alle foreldre/ foresatte.

 

På grunn av vannlekkasje i Oalgejokk området kan det forekomme sand og grums i drikkevannet i Karasjok.

Abonnentene bør tappe vannet en stund til det blir klart.    

Reparasjonsarbeid med ledningsbrudd Oalgejotguolbba og Doaresdievva utført og avstegnings varselet er opphevet.