Særlig rettet mot eldre og temaet er:

«Hørsel hele livet».

  • Informasjonsbrosjyrer på samisk
  • Informasjonsfilm med samisk tekst
  • Hørselstesting

Sted: Karasjok, Sametinget og ved Coop Prix Karasjok.

Tid: kl 1100-1700

«TEMAKONFERANSE - HØRSEL OG PSYKISK HELSE – VÆR RAUS» med fokus på samiske hørselshemmede og samer med funksjonsnedsettelser. Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal FN-dag og markeres offisielt 10. oktober. Målet er å øke bevisstheten om psykiske problemer rundt om i verden og mobilisere til innsats for psykisk helse. I Norge er Verdensdagen en informasjons- og folkehelsekampanje gjennom hele året, med lokale markeringer rundt den 10. oktober.

På grunn av kurs/seminar holder vi stengt tirsdag 18. september.

Onsdag 19.september holder vi åpent fra kl 12.00-15.00.

 

I forbindelse med tilknytning av det nye VA-anlegget langs Niitonjargageaidnu til det kommunale vann- og avløpsnettet blir det vannavstengning til boliger langs Tanaveien, Juhana Raštus geaidnu  og deler av Ivvár Ivvár geavli på torsdag den 13.09.2018 fra kl. 09.00 til kl. 16.00.

Avstengningen gjelder fra krysset Tanaveien (E6)/Ráđđeviessogeidnu til gangkulvert/Oalgejohka.

Sørlige deler av Ivvár Ivvár geavli, Niitonjarga inkludert Samisk videregående skole og Idrettshallen vil bli forsynt fra vannledningen over Gargoš og Niitonjarga. Disse vil ikke bli berørt av vannavstengningen. Guolban mánáidgárdi er ikke berørt av avstengingen.

Ved eventuelle spørsmål om vannavstenging, kontakt Jørn Espen Hansen på telefon 412 58 429 eller epost jorn.espen.hansen@karasjok.kommune.no.

Finnmark fylkeskommune kommer til Karasjok og holder kurs for lag og foreninger om spillemidler.

Dato og tid:                  25. september 2018 kl. 17:00-20:00

Sted:                             Samfunnshuset

Frist for påmelding:    10. september 2018

Skal du søke, har søkt eller lurer på om du skal søke spillemidler? Nå har du mulighet til å lære om søknadsprosessen.

Hva kan det søkes til?

Ordinære anlegg:

Det kan søkes om spillemidler til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet, og som ikke er underlagt fortjenestebaserte eierformer.

Nærmiljøanlegg:

Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. 

 

På kurset får du blant annet svar på:

  • Hvem kan søke om spillemidler?
  • Hva kan man søke om tilskudd til?
  • Hvor mye kan man søke om?
  • Hvordan søke – søknadsprosessen?
  • Veiledning av potensielle søkere
 

Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur innkalles på møte den 11. september 2018 kl. 09.00 på formannskapssalen.

Rema 1000 Nord ønsker å bidra til lokalt entreprenørskap i regionen vår og har derfor satt sammen en inspirerende agenda. De kommer til Karasjok 13. september 2018.

Sted: Samfunnshuset

 

Årets kulturmarknad arrangeres 5. - 18. november 2018.

Vi ønsker å invitere lag og foreninger, barnehager, skoler, institusjoner og næringslivet til å bidra med arrangementer, utstillinger eller aktiviteter under årets kulturuke i uke 45 - 46, 5. – 18. november 2018.

Kulturmarknad er et lite lyspunkt i mørketida som genererer aktiviteter i bygda og er en fin anledning til å presentere hva dere holder på med. Det er fullt mulig å tenke nytt og utradisjonelt. Vi trenger ideer og innspill fra dere for å få til et best mulig program.

Vi kan være behjelpelig med lokaler i kommunale bygg.

Vi ber om tilbakemelding før 1. oktober 2018 om hva dere ønsker å bidra med.

Her (PDF, 205 kB) kan du laste ned påmeldingskjema, eller kan du bruke elektronisk påmelding.
 

 

KULTURPRIS OG KULTUR- OG IDRETTSSTIPEND 2018

deles ut under kulturuka. Søknadsfristen er fastsatt til 1. oktober. Informasjon og retningslinjer finnes på vår her.

Vi har i samarbeid med idrettslagene fordelt halltimer for skoleåret 2018-2019.

Her ser du fordelingen (PDF, 413 kB)

 

Ordføreren er storfornøyd med oppmøtet, og ønsker å ta en ny tur i lag med glade perleturgåere.

Denne gangen invitere han til bålsamtale tirsdag 2. oktober 2018 kl. 18:00.

Vi treffes på parkeringsplassen, og går opp Oalgevárri (Slalåmbakken). Der vil han servere kaffe.

Alle er velkommen!

Her er noen bilder fra perleturen: