Velkommen til kommunens nye hjemmeside!

Kárásjoga gielda Karasjok kommune har ledige barnehageplasser fra høsten 2018. Søknadsfrist 5. april 2018.

Formannskapet innkalles til møte 22.03.2018 kl. 09.00 på formannskapssalen.

Karasjok kommune har siden sin deltakelse i KS «Den gode skoleeier» i 2014- 15 hatt en positiv utvikling innen skoleområdet. Det er etablert en tett læringsdialog mellom kommunenivå og skole.