Aktuelt

Det foregår nå arbeid på hovedvannledningen for å reparere en mindre lekkasje.

I den forbindelse kan vannet bli stengt i en periode på inntil 2 timer fra kl 00:00 natt til onsdag 15.1.2020.

 

Kommunen er kjent med at det har vært mangelfull brøyting den siste tiden. Vi er i dialog med brøyteentreprenør og forventer at dette rettes opp i snarest. Vi ber om innbyggernes tålmodighet til dette er ordnet opp i.

(NB! Videoen er tekstet på norsk, om ikke teksten kommer opp, så gå på innstillingene for videoen på din enhet og velg tekst på norsk.)

NB! Videoen er tekstet til norsk, om ikke teksten kommer opp, så gå på innstillingene for videoen på din enhet og velg tekst på norsk.

 

Kommunestyret i Karasjok vedtok torsdag 12. desember budsjettet for Karasjok kommune 2020. Som følge av reduserte inntekter, tidligere års merforbruk og behovet for nye investeringer i Karasjok, er dette et krevende budsjett som vil få konsekvenser for tjenestetilbudet i Karasjok i 2020

Se våre ledige stillinger her

I forbindelse med svømmekampanjen «Svøm langt» som varer fra 1.januar til 31.mars er det mulig å kjøpe «Svøm langt»-kortet som er gyldig i den aktuelle perioden. Les om "Svøm langt" her

Kommunestyret har i møte 12.12.19 vedtatt nytt gebyrregulativ, herunder nye priser for svømmehallen. Prisene er gjeldende fra 08.01.2020.

Utmarksutvalget behandler søknad om dispensasjon fra motorferdselloven. Utvalget har i utgangspunktet månedlige møter, dersom det er saker til behandling. 

Kommunestyret i Karasjok vedtok torsdag 12. desember budsjettet for Karasjok kommune 2020. Som følge av reduserte inntekter, tidligere års merforbruk og behovet for nye investeringer i Karasjok, er dette et krevende budsjett som vil få konsekvenser for tjenestetilbudet i Karasjok i 2020.