Fremtidens Karasjok

1. oktober 2019  ble prosjektet "Fremtidens Karasjok" igangsatt. Prosjektet er et omfattende endrings- og omstillingsprosjekt finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Karasjok kommune.

Prosjektet «Framtidens Karasjok» er et langsiktig (8 år) utviklingsprosjekt, organisert i tre trinn

–Trinn 1: Omstilling og etablering av BASIS

–Trinn 2: Utviklingskraft og NY GIV

–Trinn 3: Innovasjon, Samskaping og BESTE PRAKSIS

 

Etter endt prosjekt skal kommunen kunne levere tjenester til innbyggerne innenfor rammen av god forvaltningsskikk, kommunen skal ha en god organisasjonspraksis og en sunn og bærekraftig økonomi.

Prosjektplan - Trinn 2 NY GIV (PDF, 931 kB)

 

Delprosjektplan Trinn 2 NY GIV:
Delprosjekt helse og omsorg (PDF, 971 kB)
Delprosjekt Virksomhetsstyring og digitalisering (PDF, 950 kB)

 

Trinn 1: Omstilling og etablering av BASIS (2019 - 2022)

Prosjektplan Fremtidens Karasjok (PDF, 2 MB) - Trinn 1 Basis
Rapport Fremtidens Karasjok - Første prosjektår (PDF, 790 kB)
Rapport Fremtidens Karasjok - Andre prosjektår (PDF, 382 kB)
Sluttrapport Fremtidens Karasjok - Trinn 1 Basis (PDF, 2 MB)

 

Kartlegginger:

Styringsgruppa for Fremtidens Karasjok

Vedtekter for styringsgruppen i prosjektet Fremtidens Karasjok vedtatt 5-11-19 (DOCX, 68 kB)

Protokoller 2019:
Protokoll 5-11-19 Styringsgruppen (DOCX, 70 kB)
Protokoll 31-1 Styringsgruppen (PDF, 718 kB)

Protokoller 2020:
Protokoll 4-6-20 Styringsgruppa (PDF, 692 kB)
Protokoll 15-9-20 Styringsgruppa (PDF, 675 kB)
Protokoll 16.12.20 Styringsgruppa (PDF, 674 kB)

Protokoller 2021
Protokoll (PDF, 215 kB) 16.9.21 Styringsgruppa

Protokoller 2023:
Protokoll 28-8-23 Styringsgruppa (PDF, 234 kB)

 

Folkemøter

15.01.20

Håvard Moe folkemøte 150120 (PDF, 2 MB)
Kurt Maurstad folkemøte 150120 (PDF, 2 MB)

14.10.20

Presentasjoner folkemøte 14.10.20  (PDF, 3 MB)

 

 
 
 

Artikkelliste