Fremtidens Karasjok

1. oktober ble prosjektet "Fremtidens Karasjok" igangsatt. Prosjektet er et omfattende endrings- og omstillingsprosjekt finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Karasjok kommune.

Prosjektet «Framtidens Karasjok» er et langsiktig (8 år) utviklingsprosjekt, organisert i tre trinn

–Trinn 1: Omstilling og etablering av BASIS

–Trinn 2: Utviklingskraft og NY GIV

–Trinn 3: Innovasjon, Samskaping og BESTE PRAKSIS

 

Etter endt prosjekt skal kommunen kunne levere tjenester til innbyggerne innenfor rammen av god forvaltningsskikk, kommunen skal ha en god organisasjonspraksis og en sunn og bærekraftig økonomi.

 

Kartlegginger: