Foredraget med Røros Kommune som skulle vært avholdt 30. april 2019 er utsatt pga. flystreik.

Under årsmøte i Karasjok Idrettsråd ble nytt styre valgt

Biblioteket har begrenset åpningstid i påskeuka

I dag er det kjørt skiløype fra Guorpmet til Ravdojohka 

God skitur!

Karasjok kommunes arbeid med å definere fremtidens Karasjok og prosessen med å få orden på kommunens drift, er igangsatt.

Tirsdag og torsdag stenger vi kl. 15.30

 

Budsjett og økonomiseminar utsettes til 25. april 2019

Kristin Norbye-Bekkelund er ansatt som kommunalleder i avdeling plan, teknisk, miljø og næring

Det planlagte møte i hovedutvalg for helse og omsorg onsdag 10. april 2019 er avlyst