Aktuelt

I forbindelse med tilknytning av det nye VA-anlegget langs Niitonjargageaidnu til det kommunale vann- og avløpsnettet blir det vannavstengning til boliger langs Tanaveien, Juhana Raštus geaidnu  og deler av Ivvár Ivvár geavli på torsdag den 13.09.2018 fra kl. 09.00 til kl. 16.00.

Avstengningen gjelder fra krysset Tanaveien (E6)/Ráđđeviessogeidnu til gangkulvert/Oalgejohka.

Sørlige deler av Ivvár Ivvár geavli, Niitonjarga inkludert Samisk videregående skole og Idrettshallen vil bli forsynt fra vannledningen over Gargoš og Niitonjarga. Disse vil ikke bli berørt av vannavstengningen. Guolban mánáidgárdi er ikke berørt av avstengingen.

Ved eventuelle spørsmål om vannavstenging, kontakt Jørn Espen Hansen på telefon 412 58 429 eller epost jorn.espen.hansen@karasjok.kommune.no.

Finnmark fylkeskommune kommer til Karasjok og holder kurs for lag og foreninger om spillemidler.

Dato og tid:                  25. september 2018 kl. 17:00-20:00

Sted:                             Samfunnshuset

Frist for påmelding:    10. september 2018

Skal du søke, har søkt eller lurer på om du skal søke spillemidler? Nå har du mulighet til å lære om søknadsprosessen.

Hva kan det søkes til?

Ordinære anlegg:

Det kan søkes om spillemidler til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet, og som ikke er underlagt fortjenestebaserte eierformer.

Nærmiljøanlegg:

Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. 

 

På kurset får du blant annet svar på:

  • Hvem kan søke om spillemidler?
  • Hva kan man søke om tilskudd til?
  • Hvor mye kan man søke om?
  • Hvordan søke – søknadsprosessen?
  • Veiledning av potensielle søkere
 

Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur innkalles på møte den 11. september 2018 kl. 09.00 på formannskapssalen.

Rema 1000 Nord ønsker å bidra til lokalt entreprenørskap i regionen vår og har derfor satt sammen en inspirerende agenda. De kommer til Karasjok 13. september 2018.

Sted: Samfunnshuset

 

Vi har i samarbeid med idrettslagene fordelt halltimer for skoleåret 2018-2019.

Her ser du fordelingen (PDF, 413 kB)

 

Ordføreren er storfornøyd med oppmøtet, og ønsker å ta en ny tur i lag med glade perleturgåere.

Denne gangen invitere han til bålsamtale tirsdag 2. oktober 2018 kl. 18:00.

Vi treffes på parkeringsplassen, og går opp Oalgevárri (Slalåmbakken). Der vil han servere kaffe.

Alle er velkommen!

Her er noen bilder fra perleturen:

Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur innkalles på møte den 28. august 2018 kl. 09.00.

Det er kjempehyggelig å ønske alle våre ansatte og elever ved Karasjok skole velkommen til et helt nytt skoleår. En spesiell hilsen til våre nye førsteklassinger. Velkommen også til alle foreldre/ foresatte.

 

På grunn av vannlekkasje i Oalgejokk området kan det forekomme sand og grums i drikkevannet i Karasjok.

Abonnentene bør tappe vannet en stund til det blir klart.    

Reparasjonsarbeid med ledningsbrudd Oalgejotguolbba og Doaresdievva utført og avstegnings varselet er opphevet.