Aktuelt

Biblioteket stenger kl. 12.00 mandag 28.mai og kl. 15.30 tirsdag 29.mai.
Vanlig åpningstid på onsdag. Stengt på torsdag 31.mai.

Rådet for Grensekommuner i nord, Nordkalottrådet og Nordkalottens Grensetjeneste inviterer næringsdrivende og andre som er interessert i grenseoverskridende virksomhet og aktiviteter til Grenseseminaret. Informasjon om nordisk samarbeid og aktuelt fra grensehinderarbeid.

Kurt Maurstad har takket ja til stillingen som rådmann.

Vi ønsker han velkommen i stillingen og ser frem til et godt samarbeide.

 Svein Atle Somby, ordfører

Kommunestyret har vedtatt at det skal avsettes midler til Ungjobb i 2018 – sommerjobb for ungdom i Kárášjohka Karasjok.  Gjennom Ungjobb er målet å øke antallet ungdommer i alderen 16 – 25 år i jobb om sommeren. 

Formannskapet innkalles til møte den 24.05.2018 kl. 10.00.

Informasjon til gående langs Niitonjargeaidnu og bilister som skal til idrettshallen, Samisk videregående skole og Niitonjarga
 
Les mer:

 

Informasjon om gravearbeider langs Nittonjargeaidnu strekning fra avkjørselen Samisk videregåendeskole/idrettshallen og til krysset ved avkjørselen Tanaveien (barnehagekrysset) i tidsrommet 23.04-15.08.18.

Må regne med en del vannavstegninger og en del avstegninger på veien.

Informasjon på stegning av vann og vei vil bli publisert på vår netteside fortløpenede. Berørte grunneiere vil også få informasjon pr. brev. 

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at Karasjok kommune  skal være vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) til den samiske befolkningen i Finnmark. 

Prosjektet er et samarbeid mellom regional og lokal miljøforvaltning i Norge og Finland. Partnere i Norge er Tana kommune, Karasjok kommune, Fylkesmannen i Finnmark, NVE region nord og Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF). Finske partnere er Lapland ELY-senter og Naturressursinstuttet LUKE.